17

#
 • Κωδικός Δήμου: D230922-57
 • Είδος: Σκύλος
 • Φύλο: Θηλυκό
 • Ράτσα: Ακαθόριστη
 • Υποχρεωτικό συμβόλαιο υιοθεσίας: Ναι
 • Σήμανση: Ναι
 • Στείρωση: Ναι
 • Βιβλιάριο υγείας: Όχι
 • Κατάλληλο για συμβίωση με παιδιά: Ναι
 • Καταλληλο για συμβίωση με ζώα: Ναι
 • Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας ή συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση

Yιοθετήστε το

εξι

#
 • Κωδικός Δήμου: D230601-2
 • Είδος: Σκύλος
 • Φύλο: Αρσενικό
 • Ράτσα: Ακαθόριστη
 • Υποχρεωτικό συμβόλαιο υιοθεσίας: Ναι
 • Σήμανση: Ναι
 • Στείρωση: Ναι
 • Βιβλιάριο υγείας: Όχι
 • Κατάλληλο για συμβίωση με παιδιά: Ναι
 • Καταλληλο για συμβίωση με ζώα: Ναι
 • Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας ή συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση

Yιοθετήστε το